STEAM

STEAM ingelesean jatorria duen akronimoa da eta Zientzia, Teknologia, Ingeneritza, Matematika eta Artea ikasgaiak batzen ditu.

Eskola ikasturte honetan hasi da proiektu honekin eta helburu bezala, etapa eta ziklo guztieetan esperimentu edo zientzia tailerrak garatzea dauka. Ikasleek hipotesiak botatzen dituzte, experimentua egiten dute elementu desberdinak manipulatuz eta azkenik ondorioak ateratatzen dituzte. hau da, metodo zientifikoa jartzen dute praktikan.


STEAM es el acrónimo en inglés de los nombres de cuatro materias o disciplinas académicas: Science, Technology, Engineering, Mathematics and Arts. 

El centro participa en este proyecto desde este curso académico con la propuesta de realizar en todos las etapas y ciclos talleres semanales de ciencias y experimentos donde los alumnos proponen hipótesis, realizan el experiemento, manipulan diferentes elementos y llegan a una conclusión. Es decir, utilizan el método científico.